گروه شرکت‌های سازیبا

هر لحظه زمانی برای آغازگر بودن

کشف فرصت‌ها در پهنای افق

فلسفه فکری سازیبا

توسعه افق دید در جهت پیشرفت در عین حفظ استواری

ما خود را در قبال ارتقای زندگی افراد توسط بهبود بخشیدن تجربه‌های آنان متعهد می‌دانیم.

با اشتیاقی که برای فراتر رفتن از دستاوردهای کنونی مان داریم، تخصص و انگیزه مان را به اشتراک می‌گذاریم و برای کمک به ارتقای کیفیت زندگی، برای خودمان و مشتریان مان اهداف جدیدی تعریف می‌کنیم.

ارزش‌های مشترک ما در راستای تعالی، رشد و صداقت کاری همواره در سال‌های اخیر سرلوحه عملکردمان بوده و سبب ایجاد روابط زیادی میان بخش‌های گوناگون و ارائه خدمات به سازو کار همواره در حال رشد مشتریان شده است.

با ماهیتی پویا و جستجوگر، تیم ما به دنبال یافتن راه‌هایی برای ایجاد تمایز است؛ در هر جایی که ممکن باشد.

منفعت در شراکت

روال اصلی ما ایجاد شراکت، هم در داخل و هم در خارج محیط کار است؛ شراکت‌هایی که متعهد به ارتقا دادن محیط اطرافمان در تمام جنبه‌های ممکن هستند. علایق ما در کسب و کار در حوزه‌های متعددی گسترش یافته است؛ از سرمایه گذاری در تولید، مد، غذا و مواد دارویی گرفته تا ارتباطات و صنعت ساختمان. با برخورداری از پورتفولیوی گسترده کسب و کار، تحلیلگران ما با بینش عمیق خود دانش وسیع بازار را به فرصت‌های آینده تبدیل می‌کنند که تاثیر آن در تمامی مبادلات و راهکارهای حاصل شده، منعکس می‌گردد. رویکرد مبتنی بر پژوهش، مشتری مداری و جست و جوی اطلاعات معتبر، ابزارهای اصلی ما هستند که از طریق آنها، شرکایمان را در مسیر موفقیتشان توانمند می‌سازیم.

بخش‌های سازیبا

فرهنگ ما

طرز فکر

بر اساس روحیه موسسین این مجموعه، ما همواره به دنبال بهترین استعدادها در زمینه‌های مختلف هستیم تا بتوانیم  با ترکیب تمامی نقاط قوتمان، در جهت دستیابی به استانداردهای بالاتر در زمینه عملکرد و ارایه خدمات، بکوشیم.

گروه سازیبا با آغوش باز تفاوت‌ها را می‌پذیرد و داشتن تیمی با پیشینه‌های مختلف و علایق گوناگون از ویژگی‌های بارز این مجموعه است. کارکنان ما با استعداد و متعهد هستند و ما در راستای حمایت همه جانبه از تلاش‌های آنها، به هر شکل ممکن قدم بر می‌داریم.

ما با برخورداری از تیم مدیریت ارشد و اعضای هیئت مدیره خوش برخورد، از طریق تعاملات سازنده و انگیزه کاری، در راه رشد و شکوفایی گام بر می‌داریم.

سازیبا سربلند و باانگیزه، مشتاقانه منتظر آغاز روز کاری جدید است تا به استانداردهای بالاتر بهره وری در کنار بهبود روابط با مشتریانش تحقق بخشد.

تماس با ما

منتظر تماس شما هستیم.